1. Σπίτι ->
  2. Σπόροι ->
  3. Μάρκες ->
  4. Ντομάτα RILA

Ντομάτα RILA

15,30 

2500 σπόρους

  • Χαρακτηριστικό αυτής της ποικιλίας είναι η μέτρια πρώιμη ωρίμανση, οι καρποί είναι στρογγυλοί σκληροί με βάρος περίπου 200 g.
  • Αυτές οι ποικιλίες είναι κατάλληλες για καλλιέργεια σε θερμοκήπια πολυαιθυλενίου ή σε εξωτερικούς χώρους, δεμένες σε πασσάλους.
  • Το Rila F1 είναι ένα απροσδιόριστο είδος, που σημαίνει ότι το κεντρικό στέλεχος έχει απεριόριστη ανάπτυξη ύψους.
  • Οι υβριδικές ντομάτες "Rila" F1 είναι ανθεκτικές σε διάφορες ασθένειες - μωσαϊκό καπνού, βερτισίλλιο, νηματώδη και φουζάριο.
Λίστα επιθυμιών
Λίστα επιθυμιών

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας