1. Σπίτι ->
  2. Λιπάσματα και βιοδιεγερτικά ->
  3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ->
  4. Υγρά λιπάσματα ->
  5. Ca-B NUTRIJISA

Ca-B NUTRIJISA

  • Το NUTRIJISA® Calcium - Boron είναι μια φόρμουλα εμπλουτισμένη με ασβέστιο και αιθανολαμίνη βορίου για τη βελτίωση της πρόσληψης και των δύο θρεπτικών συστατικών από το φυτό.
  • Η συνδυασμένη χρήση ασβεστίου και βορίου συμπληρώνει και ευνοεί την απορρόφηση καθενός από αυτά.
  • Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη διόρθωση των ελλείψεων που προκαλούνται από την έλλειψη ισορροπίας απορρόφησης.
  • Οι αναφερόμενες ελλείψεις προκαλούν παραμόρφωση και πτώση ανθέων, νεαρών καρπών, νέκρωση και σχίσιμο των καρπών γενικότερα.
  • Το NUTRIJISA® calcium - Το βόριο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους καλλιέργεια τόσο με ψεκασμό στα φύλλα όσο και μέσω του εδάφους με νερό άρδευσης.

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας