• Το Lebosol®-Robustus SK αναμιγνύεται με κοινά αποδεκτά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Δεδομένου ότι δεν είναι προβλέψιμα όλα τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην πράξη, είναι απαραίτητο για κάθε περίπτωση ένα μείγμα δείγματος με μικρές ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται να ψεκαστούν. Μην αναμιγνύετε με φωσφορικά και θειικά λιπάσματα. Κατά την ανάμειξη με διαφυλλικά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα κατά τα 2/3 με νερό και προσθέστε τα προϊόντα χωριστά. Το Lebosol®-Robustus SC θα προστεθεί ως το τελευταίο συστατικό.
  • EO-TOR - βορικό ασβέστιο.
  • Θρεπτικό συστατικό - 7% ολικό βόριο (Β) 100 g/l.
Λίστα επιθυμιών
Λίστα επιθυμιών

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας