Το Qrop®KpuS είναι κοκκώδες νιτρικό κάλιο Υψηλής αναλογίας K2O N. Ταχεία διάλυση σε υγρό έδαφος = ταχεία επίδραση στην καλλιέργεια. Ουσιαστικά χωρίς χλωριούχα, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα στρες αλατότητας για νεαρά φυτά ή καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλωρίδιο. Συνιστάται για σίτιση ως ανταπόκριση στις υψηλές απαιτήσεις των φυτών σε Κάλιο (Κ) κατά το γενετικό στάδιο (καρπόδεση και ανάπτυξη και χρωματισμός τους)

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας