1. Σπίτι ->
  2. Φυτοπροστασία ->
  3. Ζιζανιοκτόνα ->
  4. Roundup Classic Pro

Roundup Classic Pro

11,73 

1 L

  • Ολικό, διαφυλλικό, συστηματικό ζιζανιοκτόνο.
  • Για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών ριζωματωδών και ριζοφλαστωδών ζιζανίων, μετά τη βλάστηση σε: αμπελώνες και οπωρώνες. επεξεργασία πριν από τη σπορά και πριν από τη συγκομιδή. επεξεργασία καλαμιών? έλεγχος των ζιζανίων του νερού? σιδηρόδρομοι, δρόμοι κ.λπ.
Λίστα επιθυμιών
Λίστα επιθυμιών

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας