Το Ultrasol® K Plus (νιτρικό κάλιο) είναι η κορυφαία πηγή καλίου για την ανάπτυξη των καλλιεργειών σας με επιπλέον νιτρικό άζωτο για ταχεία απορρόφηση από τα φυτά. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά το Ultrasol® K Plus την πιο ευέλικτη και αποτελεσματική υδατοδιαλυτή πηγή Καλίου χωρίς τον κίνδυνο συσσώρευσης θειικών ή χλωριόντων. Το νιτρικό κάλιο είναι ένα απαραίτητο συστατικό σε όλα τα καλά ισορροπημένα προγράμματα λίπανσης, τόσο για καλλιεργούμενες καλλιέργειες όσο και για υδροπονικά συστήματα. Το Ultrasol® K Plus είναι επίσης εφαρμόσιμο ως διαφυλλικό λίπασμα λόγω του χαμηλού κινδύνου εγκαυμάτων των φύλλων και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος παροχής επιπλέον αζώτου και καλίου σε κρίσιμες φυσιολογικές συνθήκες.

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας