Ελκυστικό για μέλισσες, βόμβες και μεγάλους λόφους.

Κατάλληλο για βιομηχανικές καλλιέργειες, φρέσκα λαχανικά, όσπρια και πολυετή φυτά.

Αύξηση της περιεκτικότητας των σπόρων σε λάδι. Βελτιώστε τη γονιμοποίηση και την επικονίαση.

Molibor Extra

31.62 €

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η κυψέλη περιέχει μια αποικία από βόμβες επικονίασης του είδους Bombus terrestris.

Το Natupol μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών που καλλιεργούνται σε επιφάνειες μεγαλύτερες από 2000 m και με περίπου 25-35 άνθη την εβδομάδα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΟ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

leaf image