Το B&B Flow-Fine είναι ένα πλήρως ισορροπημένο λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα σε ένα συμβατικό πρόγραμμα λιπασμάτων ή ως πλήρως υποκατάστατο.

leaf image