Το Ferrostrene Premium Chelated Iron (Fe) είναι υδατοδιαλυτοί κόκκοι χωρίς σκόνη.

leaf image