Το best seller μας είναι ένα οργανικό λίπασμα από 100% κοπριά κοτόπουλου.

Plonar Active - μια σειρά από οργανικά ορυκτά κοκκώδη λιπάσματα, με απολύτως φυσική (φυσική) προέλευση.

TECNOKEL FE

12.75 €

Αποτρέπει τη χλώρωση των νεαρών φύλλων και τη φυλλόπτωση, τη μείωση των στελεχών και τη μείωση του μεγέθους των καρπών λόγω έλλειψης σιδήρου.

TOP – K

16.32 €

Ειδικό προϊόν πάχυνσης και ωρίμανσης με γρήγορη απορρόφηση από το φυτό.

Изчерпан

Κοκκοποιημένη κοπριά πουλερικών BIOL Organic

Κοκκοποιημένη κοπριά πουλερικών.

leaf image