Το GEL AMCOPAST BLUE NPK περιέχει τα τρία κύρια μακροστοιχεία N (άζωτο), P (φώσφορος) και K (κάλιο)

leaf image