Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  9cm, μέγιστο ύψος 12cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 18cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 5 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  7cm, μέγιστο ύψος 10cm Αριθμός φύλλων:  Ελάχιστο 1¼ φύλλα, μέγιστο 2 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 11cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 1½ φύλλα, μέγιστο 2½ φύλλα

leaf image