Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 5 φύλλα

leaf image