Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 18cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm

leaf image