Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 10cm, μέγιστο ύψος 14cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2½φύλλα, μέγιστο 4 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  13cm, μέγιστο ύψος 16cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3½, μέγιστο 5 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 11cm, μέγιστο ύψος 15cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 4 φύλλα

leaf image