Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 11cm, μέγιστο ύψος 14cm

leaf image