Αριθμός φύλλων: 2½–3  πραγματικά φύλλα (ελάχιστο 2¼ φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα)

Ύψος φυτού: Καλοκαίρι  Eλάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm

Ύψος φυτού: Eλάχιστο ύψος 12cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 18cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 20cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 20cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 16cm, μέγιστο ύψος 20cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 20cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 22cm, μέγιστο ύψος 27cm

leaf image