Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  9cm, μέγιστο ύψος 12cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3 φύλλα

Ύψος φυτού: Καλοκαίρι  Eλάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm

Ύψος φυτού: Eλάχιστο ύψος 12cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 18cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 5 φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος  14cm, μέγιστο ύψος 18cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 3 ζεύγη φύλλα, μέγιστο 4½  ζεύγη φύλλα

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 10cm, μέγιστο ύψος 14cm

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 2 ζεύγη φύλλων, μέγιστο 3½ ζεύγη φύλλων

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 18cm, μέγιστο ύψος 25cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 4½  ζεύγη φύλλα, μέγιστο 6 ζεύγη φύλλα

leaf image