Αριθμός φύλλων: 2½–3  πραγματικά φύλλα (ελάχιστο 2¼ φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα)

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 18cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 14cm, μέγιστο ύψος 18cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 20cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 20cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 16cm, μέγιστο ύψος 20cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 20cm

leaf image