Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  9cm, μέγιστο ύψος 12cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 12cm, μέγιστο ύψος 16cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 18cm

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 16cm, μέγιστο ύψος 20cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 4½  φύλλα, μέγιστο 6  φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 16cm, μέγιστο ύψος 20cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 4½  φύλλα, μέγιστο 6 φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 10cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 1¼ φύλλα, μέγιστο 2 φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 14cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα

leaf image