Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 16cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 5 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 12cm, μέγιστο ύψος 15cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3 φύλλα, μέγιστο 4 φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 10cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 1¼ φύλλα, μέγιστο 2 φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 14cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 11cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3 φύλλα

leaf image