Αριθμός φύλλων: 2½–3  πραγματικά φύλλα (ελάχιστο 2¼ φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα)

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  16cm, μέγιστο ύψος 20cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 4½ φύλλα, μέγιστο 6 φύλλα

Ύψος φυτού: Καλοκαίρι  Eλάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm

Ύψος φυτού: Eλάχιστο ύψος 12cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 18cm, μέγιστο ύψος 25cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 10cm, μέγιστο ύψος 14cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2½φύλλα, μέγιστο 4 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  13cm, μέγιστο ύψος 16cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 3½, μέγιστο 5 φύλλα

leaf image