Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος  14cm, μέγιστο ύψος 18cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 3 ζεύγη φύλλα, μέγιστο 4½  ζεύγη φύλλα

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 9cm, μέγιστο ύψος 13cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 10cm, μέγιστο ύψος 14cm

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 2 ζεύγη φύλλων, μέγιστο 3½ ζεύγη φύλλων

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 18cm, μέγιστο ύψος 25cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 4½  ζεύγη φύλλα, μέγιστο 6 ζεύγη φύλλα

Ύψος φυτού: ελάχιστο ύψος 16cm, μέγιστο ύψος 23cm Αριθμός φύλλων: ελάχιστο 4½  ζεύγη φύλλα, μέγιστο 6 ζεύγη φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 14cm, μέγιστο ύψος 18cm

leaf image