Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 5cm, μέγιστο ύψος 7cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 6cm, μέγιστο ύψος 8cm

leaf image