Αριθμός φύλλων: 2½–3  πραγματικά φύλλα (ελάχιστο 2¼ φύλλα, μέγιστο 3½ φύλλα)

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 5cm, μέγιστο ύψος 7cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 6cm, μέγιστο ύψος 8cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  9cm, μέγιστο ύψος 12cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 2 φύλλα, μέγιστο 3 φύλλα

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 15cm, μέγιστο ύψος 18cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 13cm, μέγιστο ύψος 17cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Καλοκαίρι, ελάχιστο ύψος 7cm, μέγιστο ύψος 11cm Χειμώνας, ελάχιστο ύψος 8cm, μέγιστο ύψος 12cm

Ύψος φυτού: Ελάχιστο ύψος  16cm, μέγιστο ύψος 20cm Αριθμός φύλλων: Ελάχιστο 4½ φύλλα, μέγιστο 6 φύλλα

leaf image