Η ποικιλία είναι πρώιμη, υψηλής απόδοσης. Σχηματίζει ένα μεγάλο στέμμα, και τα φύλλα είναι πολύ μεγάλα, λαμπερά πράσινα και εξαιρετικά αρωματικά.

leaf image