Νέο, πρώιμο υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι, με καλλιεργητική περίοδο 59-67 ημερών.

Υβρίδιο γλυκού καλαμποκιού υψηλής απόδοσης. Περίοδος βλάστησης 80-85 ημέρες.

ΝΕΟ πρώιμο, υψηλής απόδοσης υβρίδιο σούπερ γλυκού καλαμποκιού. Περίοδος βλάστησης 70-75 ημέρες.

ΝΕΟ υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι. Περίοδος βλάστησης 77-80 ημέρες.

Πρώιμο υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι. Περίοδος βλάστησης 65-70 ημέρες. Τα φυτά έχουν ύψος 180-200 cm.

leaf image