Τα στάχυα έχουν μήκος 22-24 cm, μέσο βάρος 300-320 g και κοκκώδη μέχρι την κορυφή. Ο αριθμός των σειρών σε ένα στάχυ είναι 18-20.

Σούπερ πρώιμο υβριδικό γλυκό καλαμπόκι. Περίοδος βλάστησης 70 ημέρες μετά τη βλάστηση.

Υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι από τη Seminis. Περίοδος βλάστησης 75 ημέρες. Τα φυτά έχουν ύψος 180 cm.

leaf image