Είναι ένα πρώιμο, παραγωγικό υβρίδιο, έντονη ανάπτυξη, κοντά μεσογονάτια και ανοιχτή συνήθεια.

leaf image