Αυτό το νέο υβρίδιο έχει σκούρα πράσινα κυλινδρικά φρούτα. Πληγωμένο, με καλή καρπόδεση ακόμη και υπό την επίδραση της ζέστης, υψηλής απόδοσης, με καλή αποθήκευση.

leaf image