ΠΡΩΙΜΕΣ κολοκυθάκια Η καρποφορία αρχίζει 30 ημέρες μετά τη φύτευση

leaf image