Σχηματίζει μεγάλα κεφάλια από 1,8 κιλά έως 2,5 κιλά, πυκνά, χιονιά με εξαιρετική φυλλοκάλυψη. Δεν ανθίζει!

Το Synergy είναι μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη ποικιλία κουνουπιδιού, με πολύ καλή αντοχή στο στρες.

leaf image