Σχηματίζει πυκνά, βαριά, εντελώς αυτοστρεφόμενα, λευκά σαν το χιόνι κεφάλια περίπου 1,5 kg με εξαιρετική γεύση.

Η κλίση F1 είναι κατάλληλη για όψιμη φθινοπωρινή καλλιέργεια με βλάστηση 90-100 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Ένα υβρίδιο ζεστής ημέρας και δροσερής νύχτας και είναι κατάλληλο για συγκομιδή μετά το Concept από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

leaf image