Ένα νέο υβρίδιο κουνουπιδιού μεσαίας πρώιμης ηλικίας. Κατάλληλο για καλλιέργεια την κύρια εποχή.

Νέο, μεσαίου πρώιμου υβριδίου, κατάλληλο για νωπή κατανάλωση και επεξεργασία. Κατάλληλο για καλλιέργεια την κύρια εποχή.

Το Friska F1 είναι ένα μεσαίο πρώιμο υβριδικό κουνουπίδι, ισχυρά αναπτυσσόμενο με πολύ καλή κάλυψη των κεφαλών του φυλλώματος.

Το Hermon F1 είναι ένα πρώιμο υβριδικό κουνουπίδι, κατάλληλο για νωπή κατανάλωση και επεξεργασία.

Μεσαίο πρώιμο υβρίδιο, διάρκεια βλάστησης 75-80 ημέρες. Βάρος κεφαλιού 1,5-1,8 κιλά.

leaf image