Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμη παραγωγή. Κατάλληλο για την αγορά φρέσκου.

Πολύ πλαστικό υβρίδιο με βλάστηση περίπου 90 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Στρογγυλό σχήμα κεφαλής βάρους 3,0 έως 6,0 kg, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης.

Πρώιμη ποικιλία κατάλληλη για καλλιέργεια σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Βλάστηση 55-60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

leaf image