Δυνατό φυτό που δίνει καλά αποτελέσματα στην πρώιμη φύτευση. Βλάστηση 55-60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

leaf image