Μεσαίο πρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για μεσαία πρώιμη και όψιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 80-85 ημέρες.

Το Green Flash F1 είναι ένα πρώιμο έως μεσαίο πρώιμο υβριδικό λάχανο. Κατάλληλο για καλλιέργεια τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε θερμοκήπια.

Νέο υβριδικό λάχανο Seminis κατάλληλο για μεσαία-πρώιμη και όψιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 100-110 ημέρες.

Λευκό λάχανο για μέτρια πρώιμη παραγωγή με βλάστηση 65-70 ημερών.

Το Rapidion F1 είναι ένα νέο πρώιμο υβριδικό λάχανο για πρώιμη παραγωγή. Κατάλληλο για καλλιέργεια τόσο σε ανοιχτούς χώρους όσο και κάτω από σήραγγες.

Υβριδικό κόκκινο λάχανο, κατάλληλο για καλλιέργεια την κύρια εποχή. Περίοδος βλάστησης 70-75 ημέρες.

leaf image