Λάχανο να μεγαλώνει όλο το χρόνο. Το υβρίδιο ωριμάζει 75 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

leaf image