Κλασικό είδος υβριδίου, κατάλληλο για παραγωγή θερμοκηπίου όλο το χρόνο. Ισχυρά, υγιή, ιδιαίτερα προσαρμόσιμα φυτά με ανοιχτή συνήθεια, με άφθονη καρποφορία καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Ένα πρώιμο υβρίδιο με κλασικό σχήμα και διαφοροποιημένο χρώμα καρπού, κατάλληλο για την άνοιξη-καλοκαίρι θερμοκηπιακή και χωραφική παραγωγή.

Ένας πρώιμος, κλασικός υβριδικός τύπος κατάλληλος για παραγωγή θερμοκηπίου και χωραφιού.

leaf image