Η Aragon F1 είναι μια υβριδική μελιτζάνα υψηλής απόδοσης με καλλιεργητική περίοδο 67-75 ημερών.

leaf image