Νέα υβριδική μελιτζάνα υψηλής απόδοσης με καλλιεργητική περίοδο περίπου 60-70 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Πρώιμο και πολύ παραγωγικό υβρίδιο με μοναδικό λευκό χρώμα του καρπού. Μικρά μεσογονάτια. Ισχυρό ριζικό σύστημα.

Υβρίδιο υψηλής απόδοσης. Ισχυρό φυτό έως 90 cm. Προσαρμοσμένο σε ένα ευρύ φάσμα εδαφολογικών συνθηκών.

leaf image