Μια πολύ πρώιμη ποικιλία Yuksel. Χωρίς αγκάθια και σχεδόν καθόλου σπόρους. Για υπαίθρια παραγωγή και θερμοκήπια.

Πρώιμη ποικιλία με βλάστηση 42-45 ημέρες από τη μεταφύτευση. Κλασικού τύπου «σταγόνα» με έντονο μαύρο χρώμα, με ελάχιστους σπόρους και σχεδόν καθόλου αγκάθια.

leaf image