Τύπου μπρόκολου. Ισχυρό φυτό που δίνει πολύ μεγάλο αριθμό πλευρικών κλαδιών.

Φυτό ανοιχτού οικοτόπου. Πολύ γρήγορη ποικιλία με βλάστηση 60 ημερών! Πολύ όμορφο, μεγάλο κεφάλι βάρους: 0,8-1,0 kg

Τέλεια ισορροπημένο φυτό. Βλάστηση 95 -100 ημέρες. Πολύ όμορφο, συμπαγές κεφάλι.

leaf image