Έχει στρογγυλά χοντρά κεφάλια. Ο μίσχος του κεφαλιού είναι μακρύς, η δομή του φυτού είναι ισχυρή.

Μια νέα ποικιλία που γρήγορα καθιερώθηκε στην αγορά. Το φυτό είναι όρθιο και ζωτικής σημασίας με πολύ φιλική ανάπτυξη.

Μέτρια πρώιμη ποικιλία με περίπου 70 ημέρες βλάστησης. Ένα ζωντανό φυτό με ψηλά κεφάλια που είναι πυκνά και βαριά.

leaf image