Ένα πρώιμο, ταχέως αναπτυσσόμενο υβρίδιο κατάλληλο για ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Καλή ανοχή σε πλάτη θερμοκρασίας την άνοιξη.

Παγκόσμιο αναγνωρισμένο πρότυπο στην παραγωγή μπρόκολου. Κατάλληλο τόσο για νωπή κατανάλωση όσο και για επεξεργασία.

Υβρίδιο για πρώιμη φθινοπωρινή καλλιέργεια, περίοδος βλάστησης 75 - 80 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Ο Παρθενώνας επιλέγεται με βάση τον Μαραθώνιο, αλλά με 4-5 ημέρες μεγαλύτερη καλλιεργητική περίοδο 85-95 ημερών μετά τη μεταφύτευση.

Αυτό το νέο υβρίδιο συνιστάται για πρώιμη και μεσαία πρώιμη φθινοπωρινή παραγωγή. Φυτά μέσης ισχύος, περίοδος βλάστησης 78 - 83 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

leaf image