ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΒΛΑΣΤΗΡΙΑ 60 ΗΜΕΡΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΥΤΟ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ INTERNOTES ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ.

leaf image