Μεσαίο πρώιμο υβρίδιο, τύπου "Ανανάς". Δυνατό και υγιές φυτό με πολύ καλή ποιότητα καρπού.

Πρώιμη ποικιλία, τύπου "Γαλία". Το βάρος του καρπού είναι 2,0-2,5 κιλά. Φρούτα στρογγυλά, πολύ γλυκά, με διχτυωτή δομή.

Μέτρια πρώιμη ποικιλία, τύπου "γάλλιο". Βλάστηση 65-68 ημέρες από τη μεταφύτευση.

Μεσαία-πρώιμη ποικιλία, τύπου ανανά. Βλάστηση 68-70 ημέρες από τη μεταφύτευση.

leaf image