Μέτριος τραυματίας βάρους 2 κιλών και πολύ παραγωγικό. Στρογγυλό σχήμα με γλυκό κρέας.

leaf image