Μεσαίο πρώιμο υβριδικό πεπόνι ανανά. Φυτά με πολύ δυνατή ανάπτυξη και καλά φυλλώδη. Πολύ υψηλή απόδοση.

Πολύ πρώιμο υβριδικό γάλλιο τύπου πεπόνι. Το φυτό είναι καλά φυλλώδες, πολύ εύκολο στην ανάπτυξη και ανθεκτικό στους παράγοντες στρες (εύκολο στην ανάκτηση).

leaf image