Ένα πρώιμο υβρίδιο, το Galia για υπαίθρια και εσωτερική καλλιέργεια με υψηλό ποσοστό φρούτων πρώτης ποιότητας βάρους 1,5-1,7 kg.

leaf image